Welcome to International Dchublist Description Hubs

Pikenet DC Hub

For this Hubs Recommended New Client DC++

Client DC++ https://dchublist.biz/install/r6xx/SetupFlylinkDC-x64-r6xx-release.exe
Status Online | ID: 57
URL https://dchublist.biz/?do=hublist&id=pikenet
Address NMDC | dchub://dc.verlihub.org
ASN PVimpelCom
Failover
Name Pikenet DC Hub
Topic #Ëó÷øåäîìà. Ïóáëèêóéòå âàøè ìàãíåò-ññûëêè â ÷àòå.
Description Pikenet DC Hub. Ðàáîòàåò ñ 21.10.2005.
Category Public Hub
Software Verlihub
Owner Alexis
Location RU Russian Federation
Users 91 | 411
Share 111.92 TB | 361.82 TB
User limit 6000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 20000
Reliability 99.28%
Checked 2021-11-29 05:18:31 | 2017-10-30
Votes +0 | -0 | 0
Website Not available
Email Not available

Online users

Nick Share
#NoRuleZ 0 B
-[05:19]- 0 B
-pike- 0 B
OpChat 0 B
VerliHub 0 B
((Morava))CZ111_openVPN 5.45 TB
3188-pilot-8813 56.78 GB
47 0 B
A103 125.76 GB
ALMANIAC 9.66 TB
Agamemnon001 3.48 TB
AlisaVStraneAyvaski 515.88 GB
BARm55_118_128_117_1 246.46 GB
BaKeMoNo 42.42 TB
BatmanT34xljkk9 48.98 GB
Bonzai 1.29 TB
Cempionas40 26.95 GB
Comtput5373 29.15 GB
DosCojonos 0 B
Dusty 2.10 TB
Feargh3ff 366.21 GB
Head_3Ufsz- 95.60 GB
Historian3000 42.57 GB
Homu 15 KB
Ika 161.03 GB
Kostya147 39.14 GB
MAGOMAD 231.88 GB
Master348 0 B
Padre3654nismo_R401 97.11 GB
Processor_VV 2.87 TB
Serg_777 3.07 TB
Shareaza0830 62.77 GB
TGV6754RS 545.86 GB
Tadzik 85.10 GB
Toluol 5.18 TB
Tomas 595.07 GB
Ultirultin 100.18 GB
V@mp!reX 0 B
VASYAi{online} 1.28 TB
Y837s35qasq1sq44 21.05 GB
[Sky]XAH2013 72.81 GB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 3.42 TB
[fly]Coyote 1.24 TB
[fly]DCman_R40lm1 22.65 GB
[fly]DCman_mljW 0 B
[fly]Dolly_3tVA 0 B
[fly]Earth_cfJi 34.50 GB
[fly]Earth_kWX 415.05 GB
[fly]Fire_J5i 411.71 GB
[fly]Hawk_8vIhj 1.13 TB
[fly]Hawk_eNvl 255.69 GB
[fly]Hulk_t0Ekg 370.73 GB
[fly]Monkey_YgVdEk 187.54 GB
[fly]_Aptechka 297.86 GB
adelesciscide 106.19 GB
anon{rnd} 4.29 TB
bosyk_R988 135.27 GB
captain_voronin 61.10 GB
dontcha 97.57 GB
dude8688 10.37 GB
gdfdsfgerregsdf 5.07 GB
grfdrsdreg 688.35 GB
ichkuk 360.82 GB
imnotfound2 164.17 GB
jdh579pe 0 B
jmcc1 0 B
jtjuzktz8i89ih6ghj 50.27 GB
kamazeciuksas 2.85 GB
keksogahnnn 59.36 GB
kkllmn 1.01 TB
kuklutu 17.65 GB
lknou 0 B
marss 50.37 GB
nalimka 251.38 GB
nik269 266.44 GB
olega7312121212 274.57 GB
prototype1 380.74 GB
quazar 82.76 GB
rivering176 97.92 GB
sevmor828384 128.57 GB
sgnnn 673.98 GB
shryk___1982 207.03 GB
stanvs2 278.32 GB
supercomp 201.77 GB
syllynirlir 182.33 GB
univers 0 B
veresk 3.25 TB
victor_gc 0 B
zahar146 1.73 TB
zszkrde 3.22 TB
zzz_1795 483.62 GB
Äìèòðèé 57.08 GB
Ïèëèãðèì2660_R268 170.36 GB
Ïðîðàá 4.69 TB
Õòîñü 57.03 GB
ñèãèóñìèãóñ 254.63 GB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.
Яндекс.Метрика