Клиенты DC++

Рекомендуемый клиент с автоматической настройкой и большим функционалом: FlylinkDC++ r6xx

Клиенты Название Описание версия скачать:
FlylinkDC++ Клиенты FlylinkDC++ x64 скачать бесплатно украинскую версию 22791 скачать
FlylinkDC++ Клиенты FlylinkDC++ x86 скачать бесплатно украинскую версию 22791 скачать

Statistic Hubs

There are currently 366 online of totally 1000 hubs in our hublist database, those online hubs together have 49468 users who share 48.60 PB of files, excluding bots. May the DC spirit be with you.

Hubs with most users

L Название Адрес Шара Юзеры
UA HMn DC Hub hmn.pp.ru 1.32 PB 1182
UA DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 842.35 TB 989
UA Globalnet globalnet.ovh 740.16 TB 743
UA KHARKOV_HUB hub.kharkov.ua:4111 450.26 TB 527
UA ВИКТОРИНА DC Hub victorina.pp.ua 283 TB 311
UA ХАБикЪ uahubik.info 178.37 TB 142
UA HomeNet DC-Hub new-homes.pp.ua 36.35 TB 59
UA BigShareDС++ Hub bigshare.pp.ua 100 TB 56
UA Rubinplus.net dc.rubinplus.net 27.83 TB 54
UA ASP-HUB hub.volia.pp.ua 32.03 TB 45
UA DNIPRO.SYTES.NET dnipro.sytes.net 22.58 TB 45
UA Банзай хаб udo-hub.tk 13.80 TB 41
UA STAR HUB SPB starshub.bceti.com 17.27 TB 34
UA Kharkiv national university of r... goldnet.org.ua 8.90 TB 31
UA ~~>Пустыня<~~ ilya.pp.ua:666 12.41 TB 29

Hubs with biggest share

L Название Адрес Юзеры Шара
UA HMn DC Hub hmn.pp.ru 1182 1.32 PB
UA DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 989 842.35 TB
UA Globalnet globalnet.ovh 743 740.16 TB
UA KHARKOV_HUB hub.kharkov.ua:4111 527 450.26 TB
UA ВИКТОРИНА DC Hub victorina.pp.ua 311 283 TB
UA ХАБикЪ uahubik.info 142 178.37 TB
UA BigShareDС++ Hub bigshare.pp.ua 56 100 TB
UA HomeNet DC-Hub new-homes.pp.ua 59 36.35 TB
UA ASP-HUB hub.volia.pp.ua 45 32.03 TB
UA HUB-ck.ua hub.dc.ck.ua:4111 24 31.64 TB
UA Rubinplus.net dc.rubinplus.net 54 27.83 TB
UA DNIPRO.SYTES.NET dnipro.sytes.net 45 22.58 TB
UA STAR HUB SPB starshub.bceti.com 34 17.27 TB
UA Банзай хаб udo-hub.tk 41 13.80 TB
UA ~~>Пустыня<~~ ilya.pp.ua:666 29 12.41 TB

Vote

L имя Address Шара Users Голосов
UA ВИКТОРИНА DC Hub victorina.pp.ua 283 TB 311 2
UA DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 842.35 TB 989 1

Comment Hubs

L Название Адрес Шара Юзеры Comentarii

Last added hubs

L Название Адрес Шара Юзеры Date
UA Globalnet globalnet.ovh 740.16 TB 743 2019-09-04
UA Банзай хаб udo-hub.tk 13.80 TB 41 2019-04-10
UA TrioLan triolan.sytes.net 10.40 TB 22 2018-12-10
UA Kharkiv national university of r... goldnet.org.ua 8.90 TB 31 2018-02-02
UA DNIPRO.SYTES.NET dnipro.sytes.net 22.58 TB 45 2017-12-30
UA STAR HUB SPB starshub.bceti.com 17.27 TB 34 2017-12-10
UA BigShareDС++ Hub bigshare.pp.ua 100 TB 56 2017-12-07
UA DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 842.35 TB 989 2017-11-19
UA ~~>Пустыня<~~ ilya.pp.ua:666 12.41 TB 29 2017-11-05
UA ASP-HUB hub.volia.pp.ua 32.03 TB 45 2017-11-04
UA Rubinplus.net dc.rubinplus.net 27.83 TB 54 2017-11-04
UA Moscow.Hub St. Petersburg, Russi... maxhub.dchub.net:416 0 B 0 2017-11-04
UA ~~>Ïðèðîäà<~~ ilya.pp.ua 8.87 TB 23 2017-11-04
UA ВИКТОРИНА DC Hub victorina.pp.ua 283 TB 311 2017-11-03
UA HUB-ck.ua hub.dc.ck.ua:4111 31.64 TB 24 2017-10-31

Most hubs by location

Место Шара Юзеры Count
RU Russian Federation 28.08 PB 29533 105
RO Romania 7.03 PB 7926 66
PL Poland 816.05 TB 1359 24
HU Hungary 864.34 TB 1452 20
NL Netherlands 1.27 PB 817 20
UA Ukraine 4.07 PB 4357 19
IT Italy 548.50 TB 615 19
SE Sweden 331.61 TB 381 15
GB United Kingdom 767.96 TB 481 10
US United States 709.78 TB 395 9
FR France 217.21 TB 160 9
LT Lithuania 530.05 TB 448 8
LV Latvia 472.28 TB 391 6
CZ Czech Republic 225.99 TB 277 6
FI Finland 302.74 TB 177 4

Most hubs by software

Софт хаба Шара Юзеры Count
Verlihub 16.73 PB 20431 173
PtokaX 28.53 PB 26556 129
FlexHub 2.06 PB 1232 31
YnHub 939.23 TB 814 23
Aquila 213.69 TB 238 3
HeXHub 22.72 TB 58 2
SunGateDCH 41.99 TB 58 1
UFOHub 0 B 0 1
Яндекс.Метрика