Welcome to International Dchublist Description Hubs

[MTS]

Client DC++ FlylinkDC++ Multilanguage EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK

Client Name Description Version Download:
FlylinkDC++ FlylinkDC++ FlylinkDC++ x64 Language EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK 22703 Download
FlylinkDC++ FlylinkDC++ FlylinkDC++ x86 Language EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK 22703 Download
Status Online | ID: 275
URL https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mts-hub
Address NMDC | dchub://80.247.96.153
ASN MTS PJSC
Failover
Name [MTS]
Topic Not available
Description 1
Category Not available
Software Verlihub
Owner Self
Location RU Russian Federation
Users 47 | 68
Share 43.03 TB | 89.19 TB
User limit 6000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 0
Reliability 99.69%
Checked 2021-04-16 20:19:49 | 2017-11-03
Votes +0 | -0 | 0
Website Not available
Email Not available

Online users

Nick Share
OpChat 0 B
Verlihub 0 B
855 10.32 GB
Bonzai 1.29 TB
Comtputer51j9 24.72 GB
GenamiG 4.04 TB
Lisa5_R371 338.81 GB
MORE_2016 144.58 GB
Mo-Tan 1.66 TB
OuViUIYZ 11.09 TB
Pahan 54.62 GB
Phillips 482.53 GB
RfderfgThyBvf 123.33 GB
Serg_777 3.08 TB
Shareaza6249 233.65 GB
Shareaza7581 16.69 GB
Shareaza8999 3.18 TB
Shumoffon 5.73 TB
Urok 109.37 GB
[Sky]Monkey_fIt 40.69 GB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 3.30 TB
[fly]Cool__R329 79.92 GB
[fly]Eagle_qlaPo 750.77 GB
[fly]Hulk_aQL 200.38 GB
[fly]Indy_CNa 0 B
[fly]Jocker_Cfgsef 4.55 GB
[fly]Moon_AqHWeV 43.90 GB
[fly]Troll_9b3W123 0 B
[fly]Troll_Qbhr 102.17 GB
bosul 1.50 GB
dtrickdterLDA 124.82 GB
emmerdale 0 B
jolbuk 74.94 GB
marss 11.99 GB
novichok_0721 34.37 GB
pastyh 873.85 GB
qazwsx1234qaz 0 B
sferi 0 B
sib 370.91 GB
typhoon941 1.61 TB
y2b0k698df328djek3 261.82 GB
zmey019896 7.18 GB
zsv 408.73 GB
Àíäðåé 26.43 GB
Çàõàð 353.42 GB
Ìóòàáîð999999 24.93 GB
Òàèñèÿ 1.20 TB
Òðàâêà 0 B
Ýëüô 1.65 TB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.